HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Werken met corporate identity

Door: Katrien Massa, Jan Ardui - ; Bron: Develop 4-2010, p.37-43   18-05-2010

Dit artikel heeft de intentie om een pragmatisch handvat te bieden waarmee je in een organisatie een proces rond corporate identity op gang kunt brengen. Daartoe beschrijven we het identiteitsmodel en een globale procesaanpak van waaruit we werken, geïllustreerd aan de hand van een concrete casus. Op een dieper niveau willen we in dit artikel inspiratie bieden door te beschrijven vanuit welke basispremissen we werken met identiteit.