HomeInspiration › Article

Spiegel in het faciliteren

par: Kemp van Ginkel, Din van Helden - ; Source TvOO juni nr. 2 2012 73-77   25-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In dit artikel houden we je een spiegel voor: wat zijn de uitgangspunten die je hanteert als je teams begeleidt? We willen als reflective practitioners met ons vak bezig zijn. Onze ervaring is dat het enkel toepassen van begeleidingsmethoden vaak leidt tot suboptimale resultaten. Wanneer je je bewust bent van je (waarderende) grondhouding en vanuit daar intervenieert, kun je een (AI) methodologie authentiek inzetten. Wat zijn jouw principes? Hoe komen die tot uitdrukking in je aanpak? We nemen drie praktijksituaties en nodigen je uit in de spiegel te kijken. We doen dat zelf ook!