Michael de Bont


ce profil n'est pas disponible en français

Media

Ontwikkeling van mensen verbinden aan ambities van organisaties

Als leer- en veranderadviseur werk ik met mensen in organisaties, van Raad van Bestuur tot middenmanagement, rondom organisatieverandering en leiderschapsontwikkeling. Ik heb ervaring in diverse typen organisaties, van financiële dienstverlening tot zorg, van overheid tot retail, in Nederland en internationaal. Ik opereer veelal in de rol van adviseur, facilitator en (team)coach. Ook word ik regelmatig gevraagd als interim (programma)manager.

 

Mijn stijl is onderzoekend, stimulerend en soms stevig spiegelend. Ik kan direct zijn en ook onbevangen en nieuwsgierig onderzoeken. Vaak kies ik bewust positie om van daaruit te prikkelen en te verdiepen. Ik vertrouw op mijn intuïtie wanneer er zaken spelen die iedereen voelt, maar niemand zegt. Die maak ik bespreekbaar en dring dan snel door tot de kern van een vraagstuk. Aandacht voor gedrag en interactie tussen mensen combineer ik met nieuwsgierigheid naar werkprocessen, structuur en cijfers.

Het is mijn fascinatie om de ontwikkeling van mensen te verbinden aan ambities van organisaties. Verandering in ambitie en strategie leidt er vaak toe dat er ook ander gedrag van medewerkers gevraagd wordt. Wanneer deze veranderingen ‘van boven’ komen, veroorzaken ze dikwijls weerstand. Veranderd worden is immers niet leuk. Vaak laat de top capaciteiten van medewerkers onbenut bij het mede-vormgeven en uitvoeren van veranderingen. Terwijl samen veranderen een stuk aantrekkelijker is: verschillende belangen en perspectieven komen in een vroeg stadium op tafel en medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor de verandering. Wanneer mensen zichzelf kunnen veranderen in lijn met de eigen verlangens en vanuit eigen kracht, geeft dat energie. Wanneer dit echter van ze vraagt hun overtuigingen, principes of diep gewortelde patronen los te laten, is dat niet makkelijk. Het verbinden van de ambities van een organisatie aan de ontwikkeling van medewerkers vraagt een zorgvuldig samenspel, met enerzijds een heldere richting en kaders vanuit de top en anderzijds ruimte, veiligheid en bereidheid om zowel individueel als met elkaar te leren. Ook interventies in werkprocessen of de structuur van een organisatie moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Het zoeken naar congruentie in de interventies die samen leiden tot verandering, is voor mij een boeiend proces van co-creatie.

Voor ik toetrad tot Kessels & Smit heb ik gewerkt bij het veranderkundig adviesbureau Pentascope in de rol van consultant en lid van het MT. Daarvoor was ik managing partner bij Faktor Management & Learning Consultants. Verder werkte en woonde ik jaren in Afrika, Latijns Amerika en Azië en was ik verbonden als universitair docent aan de Wageningen Agricultural University.

Contact

Benieuwd naar wat Kessels & Smit voor uw organisatie kan betekenen?

Bel of mail Michael de Bont