HomeKS Bibliothèque › Article

De Pop-Up onderneming

par: Silvia Derom, 2019 Kris small 111977026233 Kris Snick - ; Source www.popuponderneming.be   14-04-2021

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Coaches Silvia, Kris en Wouter blikken in dit magazine terug op één jaar Pop-Up Onderneming, waarin ze vijf durvers begeleidden in het vorm geven van hun onderneming.

 

Bekijk hier 'De Pop-Up Onderneming, Ondernemer ben je al vanaf dag één'