grotendorst - verleiden tot leren
HomeNotre librairie › Livre

Verleiden tot leren in het werk

par: Ans Grotendorst, Ineke van Aken, Carolien Sino, Bert van Veldhuizen - ; éditeur Houten: Bohn Stafleu van Loghum.   19-03-2007

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

De combinatie werken - leren is zo oud als de mensheid. De relatie tussen werken en leren, en de waardering van die relatie, is echter aan veel ver­anderingen onderhevig. Gesprekken over leren krijgen een ander karakter, nieuwe accenten worden zichtbaar. Discussies gaan over formeel versus informeel leren, expliciet versus impliciet leren, individueel versus collectief leren. Het leren, dat gerelateerd is aan innovatie en vernieuwing, komt dicht bij het primaire werkproces te liggen. Leren op de werkplek, dat is waar het om draait. Wat is daar voor nodig? Hoe richt je het werk zo in dat het tot leren uitdaagt? Wat draagt bij aan een goed leerklimaat en welke factoren zijn van belang? Hoe kun je leerblokkades opheffen en reflectie op het dagelijks werk bevorderen?
 
Het themaboek Verleiden tot leren in het werk biedt een gevarieerd palet aan praktijkervaringen, reflecties, opvattingen, instrumenten, gesprekken en bevindingen uit onderzoek. Een rijke inspiratiebron voor iedereen die betrokken is bij leren en werken in de zorgsector: professionals, studenten, docenten, praktij­kopleiders, managers en adviseurs. Ideeën genoeg om direct zelf mee aan de slag te gaan!