kessels - tweedehands kennis
HomeNotre librairie › Livre

Tweedehands Kennis

par: Joseph Kessels, Herman Gordijn - ; éditeur Den Haag: HRD Fonds – Performa. (ISBN: 9076834 156)   29-11-2005

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Een bundel met korte verhalen en tekeningen over alledaagse gebeurtenissen die een ander licht laten schijnen op vraagstukken rond leren, opleiden, werken en leidinggeven.