wijngaarden - over de brug
HomeNotre librairie › Livre

Over de brug - Discours over werken, onderzoeken en leren in het duaal wetenschappelijk onderwijs

par: 2023 Pieterjan small 111834906645 Pieterjan van Wijngaarden - ; éditeur Performa   29-11-2008

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

 

 

In 'Over de brug' zijn ervaringen met en visies op de eeuwenoude spanning tussen werken, onderzoeken en leren in boekvorm gebundeld. Hoe kan het academisch onderwijs functioneren als brug tussen universiteiten en organisaties. Dat is de centrale vraag voor het duaal wetenschappelijk onderwijs.
In 1998 heeft minister Ritzen het initiatief genomen tot experimenten met duale opleidingen aan de Nederlandse universiteiten. Anno 2008 kent het Nederlandse hoger onderwijs tientallen duale wetenschappelijke opleidingen. Rondom deze opleidingen ontstaan netwerken waarin organisaties, universiteiten en professionals participeren,
Over de brug beschrijft de huidige stand van zaken van de samenwerking tussen organisaties en universiteiten, met praktijkvoorbeelden van duale wetenschappelijke opleidingen: analyserende, beschouwende en praktische bijdragen over de spanningsvelden werken, onderzoeken en leren. Over de brug biedt kritische reflecties en waardevolle tips voor iedereen die betrokken is bij het vormgeven van leerwerkomgevingen.