talententoolbox
HomeNotre librairie › Livre

Talententoolbox: werken met talent in het onderwijs

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

De talenten-toolbox bestaat uit werkvormen die je als begeleider, leidinggevende of trainer kunt benutten bij het vormgeven van een begeleidingsinterventie gericht op het werken vanuit talent in het onderwijs.

 

De werkvormen zijn gericht op het ontdekken, ontwikkelen en gebruiken van talenten van leerkrachten. Het onderwijs drijft immers voor een groot gedeelte op talent en bezieling van leerkrachten. Zij willen graag iets betekenen voor de kinderen en het beste in hen naar boven halen. Wie een volwassene spreekt over mooie schoolervaringen, hoort regelmatig verhalen over leerkrachten die hun talent zagen, die het naar boven haalden en aanmoedigden.

 

Tegenwoordig ligt er een grote druk op leerkrachten om te voldoen aan eisen die van buiten op hen af komen. Het is om die reden belangrijk dat zij hun persoonlijke kwaliteiten kennen en kunnen uitbouwen. De kwaliteit van de leerlingen kan pas goed uit de verf komen als ook de kwaliteiten van de individuele leraren en van de school als geheel maximaal worden benut. Het gaat dus om de ontplooiing van de reeds aanwezige kwaliteiten van leerlingen en leraren.

Om die reden richt de talenten-toolbox zich allereerst op de leerkracht. Om hen de ruimte te bieden om de eigen talenten te ontdekken. En te laten experimenteren met hoe je van je eigen talent werk kan maken binnen het team en het onderwijs.

 

De toolbox bestaat uit:

  • Een checklist ‘voor je begint’. Hierop staan een aantal vragen om bij stil te staan voor je begint met de workshop. Deze vragen richten zich op jouw rol als trainer, en op de school als omgeving. Ze helpen je om je zelf meer bewust te zijn van je eigen rol. En op een aantal omgevingsfactoren die van invloed zijn op het succes van je workshop.
  • 42 werkvormenkaarten. Elke workshop bestaat wel uit een starter, een kern en een afsluiter. Vanuit dit idee zijn de werkvormen in deze drie categorieën verdeeld. Zo kan je naar eigen inzicht werkvormen combineren om een passende workshop samen te stellen. Om je te helpen kiezen zijn er werkvormen met verschillende doelstellingen: gericht op het ontdekken van de persoonlijke talenten, de talenten in het team, het uitleggen van het gedachtengoed, gericht op het maken van een praktische vertaalslag naar het werk en werkvormen die ook (aan te passen zijn) voor gebruik met leerlingen.
  • Een verhaal dat het werken vanuit talent in het onderwijs mooi illustreert; de school der dieren.
  • Veel gestelde vragen over het werken met talent in het onderwijs, beantwoord door verschillende experts en ervaringsdeskundigen.
  • Theoriekaartjes met achtergrondinformatie en uitgangsprincipes
  • Allerlei aanvullende tools

 

De toolbox is het resultaat van het afstudeerproject van Irene Terlouw.

 

Meer weten?

http://talententoolbox.nl/