HomeInspiration › Article

Boekbespreking Waarderend Leren

par: Ans Grotendorst - ; Source O+G, www.onderwijsengezondheidszorg.nl, nummer 6, 2017, p. 5   23-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

"Het waarderend leren waar het om gaat in dit boek is niet gericht op het wegwerken van tekortkomingen, maar op het versterken van wat al goed werkt. De focus ligt op het ontdekken en ontwikkelen van talenten die leerlingen in huis hebben, op de voortgang die zij maken met leren en op het vergroten van het plezier dat zij daaraan beleven. Dat wil niet zeggen dat je als docent alles door een roze bril bekijkt, maar dat de balans verschuift. Een waarderende en onderzoekende houding versterkt de motivatie van leerlingen en vergroot het werkplezier van de docent.

 

Het boek bestaat uit zes hoofdstukken, die alle op dezelfde heldere manier zijn opgebouwd. Elk hoofdstuk start met belangrijke theoretische inzichten over het centrale thema en laat zien hoe deze op school toegepast kunnen worden. Reflectie- en doeopdrachten helpen daarbij. Vervolgens volgt een reeks werkvormen om met het thema aan de slag te gaan: opdrachten voor één persoon, voor twee personen en voor een groep. Daarna komen er tips en inspiratie voor boeken, artikelen, videofragmenten en tools over het thema het lezen en het bekijken waard zijn. Tussen de hoofdstukken staan verschillende interviews; met een leerling en drie met docenten. Zij delen
hun ervaringen met waarderend leren.

 

Tijdens het lezen kwamen diverse vragen naar voren, die in deze boekbespreking aan de auteurs zijn voorgelegd.(....)"