HomeInspiration › Article

“Bijna iedereen gaat voorbij aan zijn eigen talent”

par: Daan Bauwens, Luk Dewulf - ; Source KRAX, Vorming en educatie, p.29-32   23-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Er is veel te doen om de ‘talentbenadering’. In de bedrijfswereld is men al enkele decennia verwoed op zoek naar talent, de belangrijkste factor in een innovatieve en competitieve economie. En ook het onderwijs lijkt voor de bijl te gaan. De eerste nota over de onderwijshervorming van Pascal Smet heet niet voor niks ‘Mensen Doen Schitteren’, een onverholen pleidooi voor het ontdekken van talent. Maar wat wordt nu juist bedoeld met ‘talent’? En kan of moet de ‘talentbenadering’ ingang vinden in het jeugdwerk, waar vandaag heel wat te doen is rond competenties?

 

KRAX sprak met Luk Dewulf, pedagoog en adviseur bij The Learning Company, een internationaal netwerk van experts dat de positieve boodschap van de talentbenadering over de hele wereld uitdraagt.