HomeInspiration › Article

Waarom ontstaat er bij corporaties geen leiderschap op sectorniveau?

par: Wim Laverman, Joseph Kessels - ; Source Building Business, oktober 2010, p.38-41   23-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

De corporatiesector worstelt al jaren met gedrags- en reputatieproblemen. Corporaties zijn daardoor een doelwit geworden waarop het makkelijk scoren is voor Den Haag. Waarom staan er niet een paar leiders in de sector op die de problematiek grondig aanpakken, zoals het een paar leiders binnen het Verbond van Verzekeraars gelukt is om de woekerpolissen aan te pakken?

 

Een verkenning van Wim Laverman in acht korte punten die tot de conclusie leidt dat in de wereld van nu (sector-)leiderschap bezig is een heel andere vorm te krijgen dan in die van daadkrachtige personen.

 

De leiderschapsvisie in dit artikel is gebaseerd op de opvattingen van Joseph Kessels. Hij heeft meegewerkt aan het totstandkomen van dit artikel.

 

Bestel dit artikel via de website van Building Business.