HomeInspiration › Article

Beoordelen van bekwaamheid vraagt beoordelaarsbekwaamheid

par: Leo Dercksen, Jane Groenendijk - ; Source In A. Grotendorst, I. van Aken, A. Heida, C. Sino (Red.), Bekwaamheid op de proef gesteld (pp. 115-123). Houten: Bohn Stafleu van Loghum   25-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Vanaf 1 augustus 1996 hebben drie ROC’s in Overijssel de krachten gebundeld. Doel daarvan was het vernieuwen en verbeteren van de onderwijsorganisatie en –uitvoering in de sector V&V. Speerpunt in de veranderingen was de vernieuwing van de examinering. Het samenwerkingsverband heeft proeven van bekwaamheid ontwikkeld en daarmee gedurende enkele jaren ervaring opgedaan. Evaluaties wezen vervolgens uit dat het instrument (de proeven) zeker nog voor verbetering vatbaar was, maar dat vooral een investering nodig was in de ondersteuning en professionalisering van de beoordelaars die met de proeven werkten. Anders gezegd: de hamer deugde, maar het timmeren ermee lukte nog niet overal even goed. In dit artikel richten we onze aandacht op hoe de beoordelaars zijn getraind en welke positieve effecten dat inmiddels heeft.