HomeInspiration › Article

Leiderschap bij corporaties: onderontwikkeld terrein?

par: Wim Laverman, Kees de Graaf, Joseph Kessels - ; Source Building Business: strategie, marketing en management. nummer 2, maart 2010, twaalfde jaargang, p.36-39.   12-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Building Business (Wim Laverman, Kees de Graaf) legde drie stellingen (*) voor aan enkele buitenstaanders, die het fenomeen corporaties echter wel aan een kritische beschouwing kunnen onderwerpen: Arthur Docters van Leeuwen (recent toezichthouder bij de Amsterdamse corporatie Rochdale), Bert Wijbenga (korpschef politie Flevoland) en adviseur Joseph Kessels (partner in The Learning Company, tevens hoogleraar aan de Universiteit Twente). Hun slotsom: er is nog veel te doen.

 

(*)

Stelling 1: Het huidige leidersschap (in de corporatiebranche) is niet meer van deze tijd.

Stelling 2: Eenzaamheid aan de top creëer je zelf.

Stelling 3: Hoe zouden leiders in de corporatiebranche zich kunnen ontwikkelen om de verhouding met de politiek - en in het verlengde daarvan met de samenleving als geheel - te verbeteren? En wat mogen de leiders - andersom geredeneerd - van de politiek verwachten?

 

Bestel dit artikel via Building Business