HomeInspiration › Article

Proceskundige ondersteuning bij ontwikkeling

par: Barbara van der Steen, Aart Goedhart - ; Source Develop nr.3, 2009, p. 8-19   25-06-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In dit artikel beschrijven Aart Goedhart en Barbara van der Steen de zienswijze van de proceskundige begeleider bij de ondersteuning van groepen en mensen in hun ontwikkeling, aangevuld met concrete praktijkervaringen. Het artikel start met een verkenning van een aantal verschijnselen bij de structuurbenadering van leerprogramma's. Vervolgens ontleden ze ziens- en werkwijzen van de proceskundige, onder meer met een illustratie van drie casussen. Ze sluiten af met reflecties en nieuwe vragen. Want niet zelden spelen er onoplosbare tegenstellingen waartoe een proceskundige zich te verhouden heeft.