HomeInspiration › Article

Looking for a leader! Integraal leiderschap: de oplossing?

par: Philippe Bailleur - ; Source Business Spiritualiteit Magazine Neyenrode, NR. 7/2009, p. 14 - 20   22-02-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

'To bring our country home' zingt Neil Young op “Living With War” dat verscheen in 2006. In dat nummer verwijst hij o.a. naar Obama als mogelijke opvolger voor ex-president George Bush.
Inderdaad, er is nood aan een ander soort leiderschap, zowel maatschappelijk als in organisaties. Heel wat huidige problemen komen niet tot een oplossing met het leiderschap dat juist aan die problemen ten grondslag ligt. Philippe Bailleur pleit in dit artikel voor integraal leiderschap.