HomeInspiration › Article

In gesprek met Joseph Kessels: Kennis is een persoonlijke bekwaamheid die je zelf steeds weer moet verwerven.

par: Joseph Kessels, Henk Verbooy - 28-05-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Leren en werken zijn bij prof. dr. Joseph Kessels onlosmakelijk met elkaar verbonden. Misschien dat het adviesbureau waar hij werkt daarom wel The Learning Company heet. Daar brengt hij in de praktijk wat hij ook aan de Universiteit van Twente onderzoekt en doceert: het corporate curriculum. Kessels ziet een kenniseconomie ontstaan zonder klassieke managers en met autonome kenniswerkers.