HomeKS Bibliothèque › Article

Duurzaam ontwikkelen

par: Joseph Kessels - ; Source Leren in ontwikkeling. 4 (12) 14-17. (ISSN:1568-2382)   27-03-2023

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Duurzaam leren en ontwikkelen zijn boeiende vraagstukken. Is het mogelijk om zo te leren dat de ontwikkeling doorgaat en de opbrengst nooit veroudert? Duurzame ontwikkeling heeft in de regel betrekking op vraagstukken als duurzame energie en omgang met het leefmilieu, met het oog op het behoud van schaarse bronnen voor het nageslacht. In het kader van opleiden en leren zou duurzaamheid betrekking kunnen hebben op het verwerven van kennis, competenties of bekwaamheden met een lange levensduur, het ontwikkelen van het vermogen om met nieuwe en ongewone probleemsituaties om te gaan. Het is echter ook boeiend om het milieuaspect erbij te betrekken: is het mogelijk om een leeromgeving te ontwerpen die duurzaam leren bevordert?