HomeKS Bibliothèque › Article

De noodzaak om aantrekkelijk te zijn voor autonome professionals

par: Joseph Kessels - ; Source In J. Methorst en P. Van Wijngaarden (red.) De nieuwe professional: het belang van autonomie en persoonlijk ondernemerschap. HRD Thema 4 (1) 9-13. (ISBN: 901301426-7)   15-05-2021

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In deze bijdrage staat de vraag centraal of er economische ontwikkelingen zijn die het noodzakelijk maken om aantrekkelijke organisatievormen voor autonome professionals te creëren? En welke organisatievormen zouden dat kunnen zijn?