HomeKS Bibliothèque › Article

Reflectie op het werk om leren te bevorderen

par: Suzanne Verdonschot web 111976674546 Suzanne Verdonschot - ; Source Verdonschot, S.G.M. (2007). Reflectie op het werk om leren te bevorderen. In A. Grotendorst et.al. (Red.), Verleiden tot leren in het werk (pp. 67-79). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.   06-06-2023

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Verbeteringen en vernieuwingen in het werk komen niet tot stand, zonder dat medewerkers (verpleegkundigen, opleiders, leidinggevenden) leren. Vaak gaat het daarbij om leerprocessen, waarin leren en werken samenvallen, die plaatsvinden in het dagelijks werk. Om dit type leerprocessen te kunnen bevorderen is het nodig om ze op te sporen, na te gaan waar dit leren gebeurt. Daarvoor is reflectie nodig. Deze bijdrage gaat in de literatuur op zoek naar methodes die geschikt zijn om het type reflectie te stimuleren dat nodig is om leerprocessen in het werk op te sporen en te bevorderen.