HomeInspiration › Article

Zelfsturing en zelfregulatie. Op zoek naar kenmerkende competenties van de nieuwe professional

par: Robert van Noort - ; Source HRD Thema ‘De nieuwe professional’, nr. 1-2004. Deventer: Kluwer   28-05-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In dit artikel definieert Robert van Noort de termen zelfsturing en zelfregulatie. Hij gaat dieper in op het begrip zelfregulatie en op hoe dit zich verhoudt tot 'de nieuwe professional'. Hij borduurt hierbij voort op het artikel dat hij met Sasja Dirkse in 1998 heeft geschreven voor Opleiding & Ontwikkeling: 15 miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde; zelfsturing als sociaal gedrag'. Het behandelt een aantel stellingen die een bredere kijk geven op zelfsturing.