HomeKS Bibliothèque › Article

Het verdiepte gesprek

par: Robert van Noort, Pepijn Pillen copy1 111976678315 Pepijn Pillen, Han Nichting - ; Source Develop 1, 2008, p. 59-69.   02-12-2021

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

De thema's talentontwikkeling, begeleiden van potentials en de krapte op de arbeidsmarkt staan op dit moment volop in de belangstelling in managementliteratuur. Soms ontstaat de indruk dat auteurs het voorspelde scenario - een tekort aan talenten - vanuit een hype-benadering aangaan: snelle acties met kortetermijnwinst, tot de volgende trend zich aandient. In deze bijdrage beschrijven we een alternatieve aanpak waarin een verandering van focus van het ministerie van VROM gelijk opgaat met een gerichte aanpak op talentontwikkeling. Deze koppeling leidt tot een duurzame inbedding van nieuwe principes over leidinggeven aan talent in een veranderende werkcontext. Hierin staan het waarderen van unieke kwaliteiten en het ontwikkelen van talent centraal.