HomeKS Bibliothèque › Article

Non scholae sed vitae discimus': een competentiegerichte curriculumbenadering

par: Ans Grotendorst - ; Source In: Rondeel & Wagenaar. Kennis maken, leren in gezelschap. Scriptum. p.193-215   02-02-2023

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Het artikel 'Non scholae sed vitae discimus': een competentiegerichte curriculumbenadering' door Ans Grotendorst geeft een beschrijving van een competentiegerichte ontwerpbenadering van leertrajecten, met de focus op beroepsopleidingen. De geschetste benadering bestaat uit een aantal stappen, die eerst in hun onderlinge samenhang verschijnen en daarna afzonderlijk uitgebreid aan de orde komen. De voorbeelden die bij de verschillende stappen gepresenteerd worden zijn ontleend an het politie-onderwijs. De beschreven benadering is in deze context tot volle ontplooiing gekomen en consequent en consistent doorgevoerd. In het artikel treedt vooral de systematische benadering op de voorgrond. Hiermee wekt de competentiegerichte curriculumbenadering de indruk van een ordentelijk en overzichtelijk proces. Niets is echter minder waar. Een competentiegericht ontwerp is het resultaat van een permanent gezamenlijk ontwerpproces, waarin vele mensen met elkaar interacteren en gedachten uitwisselen.