HomeInspiration › Article

Van leerstofgericht naar competentiegericht opleiden

par: Hans Dekker, Leo Dercksen, Jetske van Heusden - ; Source In: Rondeel & Wagenaar. Kennis maken, leren in gezelschap. Scriptum. p.216-238.   23-04-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

'Het management is tevreden’ meldt Joke Elzenaar, hoofd Opleidingen Nationale-Nederlanden, niet zonder trots. Een jaar nadat het opleidingsstelsel flink is opgeschud blijkt het imago van opleiden sterk te zijn verbeterd. De grootste winstpunten: medewerkers kunnen direct worden opgeleid zodra het nodig is, de effectiviteit is danig verhoogd doordat de inhoud nu naadloos aansluit op de nieuwe functievervulling en de nieuw verworven vakbekwaamheid wordt gemeten. Om deze winstpunten te bereiken is bij Nationale-Nederlanden in een grootschalig project uitgevoerd, gericht op het ombouwen van een leerstofgericht stelsel naar een competentiegericht stelsel.

 

In deze bijdrage staat de omslag van leerstofgericht naar competentiegericht opleiden centraal. De ervaringen bij Nationale-Nederlanden dienen hier als illustratie voor een trend die veel breder in opleidingsland zichtbaar is.


In de eerste paragraaf gaan we in op de achtergrond van deze ontwikkeling, waarbij we onze aandacht richten op Nationale-Nederlanden: hoe komt het dat deze organisatie een andere kijk op leren ontwikkelde, welke problemen brachten deze organisatie ertoe om de ontwikkeling van haar medewerkers op een andere manier te gaan aanpakken? Vervolgens belichten we hoe het competentiegerichte stelsel bij Nationale-Nederlanden vorm heeft gekregen, en welke verschuivingen in uitgangspunten van het leren daaraan ten grondslag liggen. In de derde paragraaf staat het proces van de omslag centraal: hoe kom je van het ‘oude’ stelsel in het ‘nieuwe’? Waarom is er gekozen voor een sterk accent op de relationele benadering, en hoe krijgt dat vorm in de praktijk?

 

In de slotparagraaf volgt een reflectie op de ervaringen met het nieuwe stelsel; ook formuleren we daar leerpunten op basis van de door ons nadrukkelijk gehanteerde relationele aanpak.