HomeInspiration › Article

Individuele ontwikkeling vanuit persoonlijke drijfveren

par: Kemp van Ginkel, Robert van Noort, Margriet Schut - ; Source In: Rondeel & Wagenaar. Kennis maken, leren in gezelschap. Scriptum. p. 166-192.   24-07-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Veel literatuur over leren en ontwikkelen komt voort uit actuele opvattingen over de kenmerken van de nieuwe economie. Het begrip ‘kennis’ speelt hierin een centrale rol. Nieuwe kennis ontwikkelen en deze productief maken wordt in deze opvatting gezien als een economische noodzaak.
Men spreekt in dit verband over de ‘kenniseconomie’. Maar is deze economische noodzaak voldoende reden voor mensen om bekwamer te willen worden en te leren? Wij denken van niet. Wij hebben het idee dat het leren en ontwikkelen van mensen in organisaties deels door diezelfde organisaties of hun omgeving wordt geïnitieerd. Daarnaast leren mensen, en ontwikkelen ze zich, vanwege persoonlijke motieven. Hoe beïnvloeden persoonlijke motieven het leren van mensen in organisaties, hoe komen mensen hun eigen motieven op het spoor, en hoe geven ze vorm aan wat zij echt graag willen bereiken in hun werk en hun persoonlijke leven? Dit zijn de vragen die ons
boeien en die we in dit hoofdstuk willen onderzoeken.