HomeInspiration › Article

Maatschappelijk verantwoorde business schools

par: Joseph Kessels - ; Source Develop, nr. 3, 2008, p. 33 - 39 Rotterdam: Performa   25-02-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Welke rol kan managementeducatie spelen bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen? De kritiek van progressieve managers en ethici op de klassieke business schools dat deze te weinig bijdragen aan de ontwikkeling van een verantwoordelijk leiderschap, heeft bij een aantal business schools geleid tot een zelfreflectie op de wijze waarop zij hun taak willen vervullen. Zo ook bij TSM Business School, dat leiderschap en ondernemerschap ten behoeve van sociale innovatie als missie voert. Dit artikel gaat in op de manier waarop ze dat vormgeven.