HomeInspiration › Article

15 Miljoen mensen op dit hele kleine stukje aarde. Zelfsturing als sociaal gedrag.

par: Sasja Dirkse-Hulscher, Robert van Noort - ; Source In: Opleiding & Ontwikkeling, 7/8. pp. 5-7   25-07-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Een begrip dat door de aandacht voor leren in organisaties steeds meer aandacht krijgt is 'zelfsturing'. Zelfsturing verwijst, in het kader van leren, naar sturing geven aan de eigen ontwikkeling of het eigen leerproces. In dit persoonlijk presenteren we een aantal thema's rond zelfsturing. Stel dat alle inwoners van Nederland, 15 miljoen mensen, sturing zouden geven aan hun eigen ontwikkeling. Waar moet dat toe leiden? En waar is dat voor nodig? De aandacht voor begrippen als zelfsturing, zelfregulatie en zelfmanagement lijkt op het eerste gezicht één op één samen te hangen met de individualisering die we in de maatschappij waarnemen. Wij nodigen u in dit artikel uit zelfsturing in een breder perspectief te plaatsen dan het uitsluitend te koppelen aan het belang van de individuele persoon. Zelfsturing is voor ons meer sociaal dan individualistisch gedrag.