HomeKS Bibliothèque › Article

Ontwerpen van leerprocessen voor het creëren van nieuwe kennis.

par: IMG 0408 111959659067 Paul Keursten, Sibrenne Wagenaar - ; Source In: HRD Thema nr.1: Het ontwerpen van leertrajecten. Samson, Alphen ad Rijn. pp. 45-55.   22-09-2023

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Organisaties zijn continu in beweging. In een omgeving waarin veranderen een voortdurend proces is, doen zich vraagstukken voor waarvoor nog geen oplossing beschikbaar is. Deze vraagstukken vragen om het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit genereren van nieuwe kennis vraagt om specifieke vaardigheden of competenties: leervermogen. Maar hoe ontwikkel je dit leervermogen? Hoe richt je een leerproces in waarbij medewerkers nieuwe kennis ontwikkelen? In dit artikel beschrijven we een benadering waarbij kennisproductief ontwerpen als middel wordt gebruikt om type leerproces op gang te brengen.