HomeKS Bibliothèque › Article

Traject van eigen kansen: talent als uitgangspunt

par: Coen Raaphorst, Aart Goedhart - ; Source Leren in Ontwikkeling, jrg. 8, 2008, no. p. 24-26   29-09-2023

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Binnen Rijkswaterstaat heeft men het Talent Ontwikkel Programma ontworpen, waarin leidinggevenden, projectleiders en stafprofessionals van 2 regios' werken aan hun eigen ontwikkeling. Op basis van die ervaringen is het landelijke talentontwikkelingsprogramma TREK ontwikkeld, waaraan RWS medewerkers uit het hele land kunnen deelnemen.

 

Het leerprogramma geeft mensen de mogelijkheid om te werken aan hun professionalisering op basis van het versterken van hun sterke punten en talenten. Dat lijkt een prettige en makkelijke opgave, maar blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht!

 

Dit artikel omschrijft de opzet en uitvoering van het traject.