HomeInspiration › Article

Opleiden en leren in een kenniseconomie: vormgeven aan een corporate curriculum.

par: Joseph Kessels, IMG 0408 111959659067 Paul Keursten - ; Source In: J.W.M. Kessels & R. Poell (red.): HRD Handboek. Samson. Alphen ad Rijn.   24-07-2024

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In deze bijdrage willen we het concept van het corporate curriculum verder uitwerken. Het vormgeven aan een corporate curriculum zien we als het vormgeven van het leren. In de context van een kenniseconomie heeft dat grote consequenties voor de organisatie van het dagelijkse werk: werken en leren zijn daarin niet meer te scheiden.