HomeKS Bibliothèque › Article

Het einde van strategisch opleiden?

par: IMG 0408 111959659067 Paul Keursten - ; Source Opleiding & Ontwikkeling 10, p.27-33   29-09-2023

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In deze bijdrage schetst Paul Keursten een denkkader: vier vensters voor het inrichten van leren binnen organisaties. Dit denkkader is bedoeld als een raamwerk waarmee hij de lezer uitnodigt zelf positie te bepalen en een richting te kiezen, passend bij de eigen opvattingen en de organisatiekenmerken. Zelf neemt hij ook een positie in. Die werkt hij uit in het tweede deel van dit artikel, waarbij hij ook de consequenties benoem voor het vormgeven van het leren. Als we die consequenties serieus nemen, betekent dit het einde van het strategisch opleiden in de vorm die we gewend zijn.