HomeKS Bibliothèque › Article

Offreren en leren

par: Astrid Karsten - ; Source Kennis maken, leren in Gezelschap   21-10-2020

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In dit artikel staat een ontwikkelingsgerichte kijk op de eerste contacten tussen opdrachtgever en adviseur centraal. Dit eerste contact is een goede voorspeller van de diepgang en duurzaamheid van de samenwerking. Drie principes die voor de adviseur van belang zijn om in de kennismaking met een opdrachtgever tot uiting te laten komen, luiden: faciliteer de opdrachtgever om zelf antwoorden te leren vinden op zijn vraagstuk, bouw een gelijkwaardige en open relatie op met de opdrachtgever en leg door een gezamenlijke verkenning van het vraagstuk van de opdrachtgever vanaf het eerste contact een fundament voor een gelijkwaardige en open relatie. Deze drie principes komen voort uit de gedachte dat het oplossen van een vraagstuk een krachtig leerproces is, waar de adviseur de opdrachtgever bij betrekt.