HomeKS Bibliothèque › Article

Een bijzonder leertraject. Interactief management, sturen op verantwoordelijke relaties in de zorg

par: Martijn Frijters, Christiaan de Vries - ; Source Onderwijs en gezondheidszorg, nr 6, 2005   30-09-2020

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In dit artikel gaan we in op een bijzonder leertraject, namelijk de ontwikkeling van interactief management bij een Regionale  Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Het is om twee redenen een bijzonder leertraject. Ten eerste omdat we niet hebben gekozen voor een klassiek opleidingsconcept, bijvoorbeeld een cursus. We hebben ervoor gekozen om met de instelling samen een praktijk gericht leertraject te ontwikkelen. De tweede reden is gelegen in het onderwerp zelf. Het concept van het interactief management is zelf in hoge mate een leerconcept. Het is, náást een manier van leidinggeven, ook een manier om in de praktijk van elkaar te leren. Naast het artikel is een toolkit opgenomen met werkvormen voor interactief management.