HomeKS Bibliothèque › Article

‘Leerpraktijken’ in de gehandicaptenzorg

par: Aart Goedhart, Barbara van der Steen - ; Source TvOO september nr. 3 2011, p. 142-147   29-11-2023

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Deze bijdrage beschrijft een traject in de gehandicaptenzorg waarin instellingen hebben geëxperimenteerd met nieuwe vormen van leren. Het geeft een inkijkje in de principes en effecten die deelnemers hebben ervaren: Wat kenmerkt deze leerfilosofie van leerpraktijken verbonden aan een praktijknetwerk? Wat zijn de belangrijkste ervaringen op individueel en organisatieniveau? Welke nieuwe vragen werpt het op?