HomeKS Bibliothèque › Article

In gesprek met Johan Lambregts

par: Ans Grotendorst - ; Source O+G, Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, nr. 1, januari 2011, p.15-17.   07-03-2021

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Op de website van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) verschijnen de laatste tijd enthousiaste geluiden van beroepsbeoefenaren die hebben meegedaan aan een rondetafelgesprek. De gesprekken worden georganiseerd in het kader van het project Verpleegkundigen en Verzorgenden 2020, leren van de toekomst (V&V 2020). Dat maakt nieuwsgierig.
Waarover gaan die gesprekken? Wie doen daaraan mee? Wat behelst het project? Hoe kun je leren van de toekomst? Projectleider Johan Lambregts geeft in een interview met Ans Grotendorst antwoord op deze en andere vragen.