HomeKS Bibliothèque › Article

Kenniswerk 2.0

par: Niel Van Meeuwen - ; Source Leren in Organisaties, no. 11, 2010, p. 24-26   05-10-2023

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

Het Nieuwe Werken, Kenniswerk 2.0. en Organisatie 2.0 zijn ontwikkelingen waar veel van verwacht wordt. Enerzijds is er de behoefte om kenniswerkers innovatiever en efficiënter te laten zijn. Anderzijds is het een reactie op de verwachtingen van een nieuwe generatie die de arbeidsmarkt betreedt. Welke impact heeft het nieuwe webtijdperk op onze informatie- en kennisprocessen? Hoe zoeken, bewerken, creëren en verspreiden we informatie en kennis, gebruikmakend van de stortvloed aan sociale toepassingen die het nieuwe web ons biedt?