Inspirationblog

Found one post in category "Projects" Remove selection filter from Netherlands Remove selection filter by "Sjors van Gils" Remove selection filter

This item is not available in English.

Welbevinden en zelfontwikkeling op het werk

Jan 13 10

Welbevinden en zelfontwikkeling op het werk

Wat is de samenhang tussen welbevinden in je werk en de mate waarin iemand open staat voor het leren van nieuwe dingen? Dat vond ik een boeiende vraag voor mijn afstudeeronderzoek. Een vraag die vooral voortkwam uit mijn eigen wens om datgene te doen wat ik leuk vind. Want wat is nu mooier dan geluk ook te ervaren in het werk dat je doet?