Development Center 111858140869

Het Development Center verbindt leren in het werk aan strategische organisatiethema’s

This page is not available in English - View in Dutch:


Het Development Center (DC) is een aanpak die al aan het einde van de vorige eeuw werd ontwikkeld. Onder andere Harm Tillema schreef er over in een bundel die in 1996 verscheen. Vanuit Kessels & Smit, The Learning Company is er al vanaf die periode speciale aandacht geweest voor deze aanpak, die leren in het werk op een waarderende manier verbindt aan strategische thema’s in de organisatie. Als ontwerpers en begeleiders van DC’s raakten we onder de indruk van de impact van het DC op organisatieniveau, maar ook persoonlijk. Daarom schreven we een boek over de achtergrond van de aanpak en het DC. In de HRD Boekencast gaan we hierover in gesprek met Saskia Tjepkema en Suzanne Verdonschot.

 

Talenten én potentieel

Een Development Center is een impactvolle dag waarin je als deelnemer een aantal studio’s bezoekt. Eén van de studio’s gaat over het krachtenveld waarin de deelnemer zich begeeft. In een andere studio ga je het gesprek aan met een collega in het werk, met wie je iets te doen hebt. In dat gesprek word je door middel van time-outs gecoacht om dat effectiever te doen. De derde studio gaat over waarden en overtuigingen die de deelnemer drijft of juist in de weg zitten. Deze studio’s doorlopen deelnemers in duo’s. Aan het einde van de dag worden de beelden en ervaringen uit de studio’s door de begeleiders bij elkaar gebracht in het zogenaamde rondetafelgesprek. In dit gesprek gaat het over talenten én potentieel. We sluiten de dag af met concrete suggesties om verder handen en voeten te geven aan de persoonlijke groei van de deelnemer, waarmee ook de organisatie zich verder ontwikkelt.

 

Kijken naar wat al wel lukt

Een belangrijke kern in ons boek gaat over de versnelling die het Development Center kan aanbrengen in een strategische organisatie-uitdaging, door te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Als voorbeelden noemen we bijvoorbeeld het bouwen aan het klantgerichter werken. Bij een ontwikkeling van klantgerichter werken zie je al snel dat er normaliter geredeneerd wordt vanuit trainingsperspectief: Wat hebben onze mensen te leren? Welke competenties zijn daarvoor nodig? Dat leidt dan tot het investeren in het ‘in-trainen’ van collega’s, om zich die competenties eigen te maken.

 

De aanpak van een DC is anders. Dan kijken we juist naar wat er al goed lukt goed in de interactie met je klant of met je collega. Daarmee helpen we deelnemers te ontdekken wat zijn of haar talenten of vaardigheden zijn waarmee al bijgedragen wordt aan de organisatieontwikkeling én wat potentieel is om verder te groeien. Daarmee voelt voor een collega de organisatiebeweging een stuk dichterbij (je doet het al) en wordt ook duidelijk hoe ieder individu daarin het verschil kan maken.

Momenten van de waarheid

We vertrekken vanuit de gedachte dat een organisatie in essentie een relatie-netwerk is. Het investeren in mensen en hun onderlinge relaties is dan ook cruciaal om organisatie ontwikkeling mogelijk te maken. Het Development Center kan hier op twee manieren in ondersteunen.

 

Als eerste bij het ontwerp van een DC. In de ontwerpfase helpen we organisaties om scherper te krijgen wat precies de strategische ontwikkeling is waar de organisatie voor staat. Abstracte thema’s als ‘commitment vergroten’ of ‘effectiever samenwerken over afdelingsgrenzen heen’ krijgt dan concreet gestalte in zogenaamde momenten van de waarheid of critical incidents.

 

Als tweede is het DC zelf ook een moment om vanuit eigen vraagstukken met deze momenten van de waarheid aan de slag te gaan. Tijdens de studio’s doen deelnemers inzichten op over hun krachtenveld of over belemmerende overtuigingen die in de weg zitten. En ze oefenen met andere manieren van doen, bijvoorbeeld in de gespreksvoering. Zo ontdek je als deelnemer dat de beweging al dichterbij is dan je denkt. Je bent het al aan het doen! Tijdens het DC doen deelnemers succeservaringen op, waar ze de dag erna in het echte werk op door kunnen gaan.

 

DC als instrument voor persoonlijke groei

Een Development Center kan helpen om als organisatie een stap te nemen, maar is dus ook een instrument waar professionals of leidinggevenden persoonlijk baat bij hebben. Het DC wordt vaak door deelnemers aangeduid als een zeer impactvolle dag – die niet alleen doorwerkt in het werk maar soms ook privé. Mensen herkennen zichzelf vaak in de terugkoppeling die zij terugkrijgen in het rondetafelgesprek. Daarin brengen we de beelden uit de verschillende studio’s bij elkaar – als ware het puzzelstukjes van de dag die samenkomen. Behalve het ‘gezien’ worden en het inzicht waar op dat moment de ontwikkeling voor deze individu over gaat – krijgt iemand ook concrete handvatten mee. Welk boek, welk model, welk experiment of welke coach zou kunnen helpen bij dit vraagstuk? Daarmee geeft het DC ook het zetje om ermee verder te gaan.

 

Woorden geven aan mooi werk

We hopen dat lezers van het boek met veel plezier lezen over onze ervaringen met het Development Center en ook onze gedachten bij de aanpak. Onze intentie was om op compacte wijze de kennis en deskundigheid die er is over het DC bij elkaar te brengen. Voor ons was het schrijven aan Het Development Center een manier om woorden te geven aan een mooi stuk van ons werk.

 

Meer weten?