Cees Sprenger

Cees Sprenger

Na 16 jaar werkzaam bij Kessels & Smit richt Cees Sprenger zich vanaf april 2014 volledig op zijn werk bij de PolitieAcademie. Lees hier zijn afscheidsblog.

 

Leren is meer een intentie dan een bewust georganiseerd proces

Al lang ben ik gefascineerd door de vraag hoe je kinderen en volwassenen het beste kunt helpen om te leren. Ik heb onderwijskunde gestudeerd en als trainer veel professionals en leidinggevenden begeleid.


Later, als organisatie-adviseur, ben ik veel meer met groepen mensen in hun organisatie gaan werken aan het veranderen van werkprocessen en samenwerking. Ik merkte dat leerprocessen veel krachtiger zijn als mensen er een actieve rol in spelen door de veranderthema’s mede te bepalen en samen met directe collega’s vorm te geven. Mijn professionele aandacht is zo langzaam verschoven van formele leerprocessen, zoals trainingen en leergangen, naar informele leerprocessen die direct gekoppeld zijn aan werk. Dat leidde tot een aantal onderzoeken en publicaties.

 

In 2000 rondde ik mijn proefschrift ‘Leerpraktijken’ af, waarin ik heb beschreven hoe binnen leergerichte organisaties leerpraktijken vorm krijgen. Uit het onderzoek bleek dat leren meer een intentie is van de betrokkenen dan een bewust georganiseerd proces. Leren ontstaat soms vanuit de ‘frustratie’ dat het niet loopt zoals men wil. De werkelijke energie van mensen om te veranderen komt vooral voort uit de wens om het anders en beter te doen dan tot nu toe. Voor mij als organisatieadviseur is het de uitdaging om mensen te helpen deze (leer)ambitie scherp te krijgen, te verbinden aan meerdere collega’s en zo daadwerkelijk tot veranderingen te komen.

 

Mijn projecten bij Kessels & Smit bestaan vooral uit het samen vormgeven van veranderingen in de organisatie, het coachen van leidinggevenden, het opbouwen van professionele leernetwerken binnen en tussen organisaties en het ontwerpen en begeleiden van leertrajecten die veranderingen in de organisatie en bij mensen zelf te weeg kunnen brengen.

Sinds enige tijd ben ik naast mijn werk als adviseur parttime lector Lerende Politieorganisatie bij de Politieacademie. In die functie initieer ik actieonderzoek naar de wijze waarop binnen de politieorganisatie informeel leren en veranderen effectief (met goede resultaten) verloopt.