Theo web

Theo Visser


Nederland

Je kunt gerust zeggen dat ik een passie voor leren heb. Al zo’n 20 jaar ben ik actief bezig met het vormgeven en begeleiden van leerprocessen. Hoe blijf je jezelf dan vernieuwen?, wordt me wel eens gevraagd. Leren is gelukkig mijn drijfveer. Ik werk graag samen met anderen aan vraagstukken. Dat inspireert enorm en zorgt voor vernieuwing. Dat is wellicht ook de essentie van leren: samen stappen zetten naar de toekomst.

 

Focus op dat wat energie geeft

Aandacht voor positieve aspecten in het werk zorgt ervoor, dat je die ook bewuster gaat zien en benutten. Het rare is dat onze aandacht vaak meer wordt getrokken naar zaken die niet goed gaan of ons storen. Ook hiervoor geldt dat als je erop gaat letten, deze negatieve aspecten groter worden. Voordat je het weet zit je in een neerwaartse spiraal en loopt je batterij langzaam leeg.
Ik ga graag met mensen aan de slag om in een opwaartse spiraal terecht te komen. Door weer scherp voor ogen te krijgen waar je het allemaal voor doet. Waar zit jouw energie? Wanneer gaan je ogen glimmen en ga je fluitend naar het werk? De antwoorden op deze vragen zijn het startpunt voor het organiseren van je energiebronnen, zodat je weer met zin en een volle batterij naar het werk gaat.

 

Sturen op resultaat, ruimte voor talent

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in organisaties. Ze verbinden mensen en inspireren tot grootse prestaties. Althans, dat is het idee. Regelmatig ben ik met medewerkers in gesprek die vinden dat hun leidinggevende dit niet goed doet. En met leidinggevenden die vinden dat hun medewerkers lastig zijn aan te sturen. Ze zeggen dit tegen mij, maar niet tegen elkaar. Dan help ik om de dialoog tussen hen te verbeteren en constructief te maken. Hierin hebben beiden hun eigen verantwoordelijkheid. Leidinggevenden door transparant te zijn in hun verwachtingen en ruimte te geven aan medewerkers. Medewerkers door hun talenten in te zetten en te communiceren over het te behalen resultaat. Sturen op resultaat en ruimte voor talent gaan zo prima samen.

 

Praktisch met een twist

Praktisch aan de slag, daar hou ik van. En graag met vraagstukken die ertoe doen. In een goed leertraject zijn leren en werken met elkaar verbonden. Het kan waardevol zijn een moment van reflectie in te bouwen of vaardigheden te trainen, maar uiteindelijk moet het gewoon gebeuren in de praktijk van alledag.  Daar zit gelijk ook de valkuil. We koesteren allemaal onze patronen, routines en automatismen, anders zouden we er wel afscheid van nemen. Ik maak deze gewoontes bespreekbaar en daag mensen uit. Door gebruik te maken van creatieve werkvormen en samen te werken met trainingsacteurs. Door anders te kijken naar je eigen werkelijkheid, kom je tot andere inzichten en acties. Daar kan ik enorm van genieten.