Robert van Noort3

Robert van Noort

In maart 2017 hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Robert van Noort. Lees verder: 'In memoriam Robert van Noort'.

 

 

Samen werken, samen leven

Op het snijvlak tussen individu, werkomgeving en leefomgeving, dat is waar ik in mijn element ben!
Dat betekent  allereerst: samen met professionals en managers onderzoeken waar hun individuele toegevoegde waarde ligt, de spanning onderzoeken tussen wat iemand van zichzelf weet en wat iemand innerlijk wel weet, maar niet zo goed kan verwoorden.

 

Ten tweede wil ik professionals ondersteunen in het creëren van een gezond werkklimaat: een omgeving waarin groei en vernieuwing mogelijk is, met onderling respect. Je kunt zelf invloed nemen op de context, door de elementen die hierin een rol spelen te benutten: dan ontstaat échte samenwerking, met als resultaat kwaliteit en schoonheid. Dat vraagt ook aandacht voor de hardere kant: de organisatie van het werk. Samenwerkingsprocessen worden bepaald door het karakter van het werk, de omgeving of de (fysieke) afstand tot je collega’s. De organisatie van het werk moet daaraan ondersteunend zijn.

 

Daarnaast gaat het mij ook om samenleven. Als professional of organisatie ben je niet geïsoleerd, maar onderdeel van de maatschappij. Ik heb veel plezier beleefd aan de samenwerking met een grote hulpverleningsorganisatie die geen subsidie meer ontving. Door ondernemerschap te introduceren in ontwikkelingshulp, bleven zij als organisatie toonaangevend en ontstond een nieuwe tendens in het vak.


Mijn bijdrage in deze vraagstukken zit ‘m in een combinatie van sensitiviteit, scherpte, autonomie en moed. Om spanningen aan te pakken op een wezenlijke manier, om te staan voor wat ik vind en iets anders te durven doen dan verwacht wordt. Dat geeft anderen het vertrouwen om het experiment aan te gaan. Ook via publicaties lever ik graag mijn bijdrage aan het vakgebied.

 

De komende jaren voorzie ik een nieuw samenspel tussen de adviseur die ik wil zijn en de ondernemer in mij. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan een onderneming in India die opleidingen biedt voor mensen die dat niet kunnen betalen, en hen helpt met de verworven kennis een bedrijf te beginnen. Dát zijn de momenten waarop individu, werk en leven samen komen!