Pieterjan1
Pieterjan1 Youtube video Youtube video banner11

Pieterjan van Wijngaarden


Nederland

Verandering ontstaat in persoonlijke gesprekken

Veel van het werk dat ik doe speelt zich af in grote organisaties, in trajecten waarbij veel mensen zijn betrokken. Ik vind dat aantrekkelijk: werken met grote groepen zorgt altijd voor veel dynamiek. Bij grootschalig denk je al gauw aan massaal: een plan ‘uitrollen’ en iedereen tegelijk dezelfde kant op. Maar zo werkt dat niet. Organisatieontwikkeling ontstaat in persoonlijke gesprekken, het gesprek tussen jou en mij. Ik vind het lastig om in een groep te werken als ik de mensen niet persoonlijk ken. Daarom begin ik meestal met een individuele intake of duo-kennismaking. Dat is voor mij een soort contractering. In de terugkoppeling van die gesprekken naar de groep geef ik weer wat ik heb waargenomen, maak ik patronen zichtbaar. Zo start een gezamenlijk proces.

Veel vragen komen voort uit reorganisaties of fusies. Mensen moeten zich op een nieuwe manier tot elkaar gaan verhouden. Er spelen soms conflicten, of er is sprake van verstoorde werkrelaties. Vaak zijn die veroorzaakt door verwaarlozing, gebrek aan aandacht en waardering. Er is bijvoorbeeld veel wisseling van de wacht geweest, of er komen nieuwe managers die ‘schoon schip’ maken.
Conflictsituaties treed ik niet-oordelend tegemoet, ik zet volop mijn verbindende kwaliteiten in - door individuele gesprekken, zorgvuldige weergave daarvan en terugkoppeling naar de groep. Ik vraag dan of ieder zich voldoende gehoord voelt, of ik ieder recht heb gedaan en of ze met mij verder willen, in vertrouwen. Zonder vertrouwen is er geen kans op succes. Dan ben ik niet de aangewezen persoon om in dat proces een rol te spelen.

Veel plezier beleef ik aan radiomaken: programma’s van een uur met gesprekken over een thema, afgewisseld door muziek. Het heeft mij snelheid en scherpte opgeleverd in formuleren, en een mooie combinatie van bedachtzaamheid en hart op de tong. Dat helpt mij ook in de boardrooms. Het is fijn om mensen goed en snel van repliek te kunnen dienen. (voorbeelden KS On Air)
Radiomaken is een manier om een intiem gesprek voor een groot (of select) publiek hoorbaar te maken. Het kan een prachtige en effectieve interventie zijn om lichtheid en speelsheid te brengen in zwaarwichtige kwesties, waardoor deze makkelijker bespreekbaar worden.

In de Leergang Corporate Learning van de FCE begeleid ik deelnemers bij het werken aan strategische organisatievraagstukken en het verwerven van een positie waarin ze zichtbaar zijn en invloed kunnen uitoefenen. Veel van wat mijn collega’s en ik extern doen, verkennen we ook intern. Voor mij is The Learning Company één grote experimenteerruimte.