Peter Beschuyt

Peter Beschuyt


BelgiŽ

Geboeid door uniekheid van mensen en hun talenten

Van kleins af aan ben ik geboeid door uniekheid van mensen en hoe zij hun unieke talenten inzetten in hun werk en leven. Ik hou van het zuivere idee en het pure product, van vakmanschap en van de creatieve passie die mensen drijft. Zo erg dat het een persoonlijke missie is geworden om die thema’s te onderzoeken en om van daaruit organisaties, in uiteenlopende contexten, te helpen om een omgeving te creëren die het talent van elke mens zichtbaar maakt en waardeert, en die erop gericht is die talenten in te zetten en te ontwikkelen.

 

Ik ben opgegroeid in een onderwijsfamilie, dus was een lerarenopleiding een logische start, gevolgd door een masteropleiding pedagogische wetenschappen aan de K.U.Leuven, specialisatie onderwijskunde. Daar kwam ik in contact met het waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry): onderzoek naar sterktes en naar ‘wat wel werkt’ als basis voor duurzame verandering. Het heeft mijn manier van kijken naar mensen en de wereld zo fundamenteel veranderd, dat het een ‘way of life’ geworden is.

 

Die manier van leven werd zichtbaar in mijn werk als leraar en beleidsondersteuner in de Leuvense ziekenhuisschool, als vormingsmedewerker en onderwijscoördinator bij Rode Kruis-Vlaanderen en als coördinator Opleiding & Ontwikkeling bij de Vlaamse Radio- en Televisieomroep.

 

Om mijn eigen talent nog beter te kunnen inzetten en ontwikkelen, heb ik me in 2011 als zelfstandig professional verbonden aan Kessels & Smit, The Learning Company, waar ik literatuur- en praktijkonderzoek doe naar het zichtbaar maken, inzetten en ontwikkelen van talent en als adviseur, coach en trainer ondersteuning bied aan organisaties, bedrijven, scholen, ouders en individuen.

 

Organisaties helpen om hun potentieel optimaal in te zetten

De organisaties waar ik mee werk staan voor verschillende uitdagingen: ze willen goede medewerkers kunnen aantrekken, motiveren, ontwikkelen en aan boord houden, hun innovatief vermogen of hun daadkracht versterken, met minder mensen méér realiseren, efficiënter werken, een nieuwe strategie uittekenen of zichzelf helemaal herdenken. Wat ze allemaal gemeen hebben: een diep geloof dat de mensen binnen de organisatie de belangrijkste krachtbron zijn. Dat mensen gelukkiger zijn en meer waarde voor de organisatie creëren als ze op hun talenten worden aangesproken. Als het vuur in hen aangewakkerd wordt en ze gedreven worden door hun passie.

 

We co-creëren antwoorden op vragen als: “hoe kunnen we het talent dat we in huis hebben zichtbaar maken, inzetten en ontwikkelen?”, “hoe kunnen we ons meer talentgericht organiseren?”… Of concreter: “hoe kunnen we binnen het team rollen herdefiniëren zodat iedereen meer in zijn element is en optimaal bijdraagt aan het teamresultaat?”, “als we al onze talenten ten volle zouden inzetten, tot wat zijn we dan in staat (strategievorming)?”... Ik kies daarbij fundamenteel voor een waarderende perspectief: onderzoeken wat werkt in een organisatie, waar het vermogen tot verandering zit en initiatieven nemen die dat versterken.

 

Onderwijs als grootste hefboom

Daarnaast ben ik heel actief in het basis-, secundair en hoger onderwijs. Ik ondersteun heel wat (hoge)scholen bij het meer talentgericht maken van de onderwijspraktijk: tijdens workshops, pedagogische studiedagen of langere durende begeleidingstrajecten.

 

Hoe meer jongeren op hun talenten worden aangesproken, hoe meer ze authentiek kunnen zijn, hoe beter ze ontwikkelen en hoe duurzamer ze keuzes kunnen maken (studiekeuzes, beroepskeuze). Ik zie het onderwijs dus als een belangrijke hefboom voor de wereld van morgen. Bovendien werk ik ook met verschillende lerarenopleidingen. Een dubbele hefboom dus.