talent1

Werken vanuit talent in een fabriek in Sint Truiden


Dit is de vierde blog in een serie waarin we verslag doen van betekenisvolle momenten in een fabriek waar de medewerkers betrokkenheid willen vergroten. Dit project doen we bij Punch Powertrain in België, Sint Truiden, waar onderdelen van versnellingsbakken voor auto’s geproduceerd en geassembleerd worden. Na een actie-onderzoek zijn vier verandervraagstukken opgespoord. De groep die het actie-onderzoek deed heeft elk gekozen voor een vraagstuk waar zij werk van willen maken. In deze blog komt aan bod hoe de groep die trekker is van het onderwerp ‘werken vanuit talent’, te werk gaat.

 

Talent werkt niet met een procedure maar met een gesprek

‘Hoe maak je de talenten van al onze mensen zichtbaar, zowel van bestaande medewerkers als van nieuwkomers? Hoe zorg je ervoor dat we niet alleen weten wat iemand kan maar ook wat hij of zij graag doet, wat de ambities zijn en wat de passie in het werk is? Kortom, hoe komen we tot een organisatie waarin elke persoon op de juiste plaats werkt?'

 

Met dit uitdagende vraagstuk ging deze werkgroep aan de slag. Het belang ervan was duidelijk naar voren gekomen in het actieonderzoek. Leren en ontwikkelen wordt nu voornamelijk gekoppeld aan technische opleidingen en vaardigheden. Dit is absoluut belangrijk en noodzakelijk in deze technische omgeving, maar het mag voor onze opdrachtgever een stap verder gaan. De ideeën om talenten zichtbaar te maken kwamen meteen los: op t-shirts, in de personeelskrant, op borden in de afdelingen, in het personeelsdossier, ... Twee dingen vielen op:

  • talent wordt snel gezien als iets uitzonderlijks (want pas dan kan je met een verhaal in de personeelskrant komen).
  • het doel lijkt het zo efficiënt mogelijk (snel, volledig en op uniforme wijze) alle talenten in kaart brengen, liefst met een betrouwbare tool zodat het objectief en helder is voor iedereen.

 

Hier trappen we even op de rem. Voor je het weet wordt het talentdenken vertaald in een aantal nieuwe procedures, terwijl de waarde en de kracht net zit in het proces: hoe doe je dit goed met en voor elkaar zodat je duurzaam kan bewegen in de richting van de wens die zo helder in het vraagstuk beschreven staat?

 

Eerst de talentzoeker en dan de ‘klik’

We experimenteerden met een aantal manieren om inzicht te krijgen in je talent. Uiteindelijk blijkt de talentzoeker (zo hebben we de vragenlijst genoemd van het boek “ontdek je sterke punten” van Buckingham & Clifton) in combinatie met een groepsgesprek het best te werken.  De leden van de werkgroep vertellen elkaar verhalen, zowel van het werk als daarbuiten, die voor hen illustreren hoe zo’n talent concreet kan werken. “Als ik met vakantie ben met mijn  gezin, dan sta ik heel vroeg op en ga ik al fietsen terwijl zij nog slapen”, vertelt de trotse bezitter van het talent ’prestatiegericht’. “Als er een nieuwe machine komt, wil ik er alles over weten. Bij nieuwe dingen zoek ik meteen uit hoe het werkt; ook hoe ik nu in mijn nieuwe huis zelf elektriciteit kan aanleggen enzo, zou dat ’leergierig’ zijn?”

 

Het mooist is hoe deelnemers in het groepsgesprek elkaar bijvallen en aanvullen, er ontstaat een mooie chemie tussen hen als collega’s. Ze leren elkaar op een andere manier kennen en stellen vast dat ze nooit eerder een dergelijk gesprek met elkaar hebben gevoerd.
Dit gunnen ze al hun collega’s, stel je voor dat we echt zo meer naar elkaar gaan kijken en ieders kracht inzetten...

 

Ook operatoren sporen hun talenten op

Elk lid van de trekkersgroep neemt verantwoordelijkheid om met een  groep operatoren in een korte sessie dit initiatief te kaderen en het kijken naar talent toe te lichten. Vervolgens begeleiden ze de operatoren bij het invullen van de online-talentzoeker en nodigen ze hen uit voor een groepsgesprek.

 

Voor dit gesprek vormen we groepjes van mensen die vooral  samen werken, het geeft namelijk zoveel kleur als ze elkaar kunnen helpen met voorbeelden geven waarin ze elkaars talent herkennen. Enkele flarden uit onze dialogen:

  • ... Tom: “Als er storingen zijn dan kan ik niet doorwerken en is mijn dag niet geslaagd. Dan zoek ik andere dingen om toch maar bezig te zijn, dan komt mijn ‘ideeënvorming’ ook wel op de proppen”. “Ja, zoals vorige week”, vult Luc aan, “toen ben je in een doos gekropen en eruit gesprongen toen Ann voorbij kwam, zo wordt een storing toch nog even plezierig. Tom zorgt naast hard werken vaak voor plezier op de werkplek.”
  • ... Peter: “Ik herken mezelf in wat Kris zegt: ik ga ook niet over één nacht ijs, dan voel ik me onzeker, soms blijf ik maar denken “zou het zus of zou het zo” dan loop ik wel eens naar Tom en leg ik het voor, dat is fijn en dat helpt om de knoop sneller door te hakken”.
  • ... “Saamhorigheid, dat herken ik eerder buiten mijn werk” vertelt Stijn. “ik heb altijd in verenigingen gezeten en nu werk ik in de weekends vaak als DJ, ik word helemaal blij als ik mensen iets samen kan laten doen, zoals dansen op dat moment”. “Ik herken het toch ook wel in het werk”, vult Pascal aan. “Jij zal steeds overleggen en helpen waar je kan, ik zie echt dat het ‘samen’ belangrijk voor je is”.


Bijzonder in deze gesprekken zijn de momenten waarop ze elkaars talent echt gaan zien en dit voor het eerst ook expliciet benoemen, zo blijkt. Als we vragen wat zo met elkaar in gesprek zijn hen nu oplevert krijgen we uitspraken als:

  • “Het valt me op dat we eigenlijk niet veel van elkaar weten. ja, je kent elkaar oppervlakkig, want er is vaak zo weinig tijd”.
  • “Toch is het handig dat we elkaar beter leren kennen, dat zou een betere samenwerking en sfeer kunnen opleveren”.
  • “Ja als je elkaars sterke punten kent, dan weet je naar welke persoon je kan gaan als je iets wilt oplossen”.

 

 

In beeld brengen van waar ieder goed in is

Aan het einde van het groepsgesprek krijgen de deelnemers de vraag wat voor hen een goede manier is om het talent van hen allemaal te visualiseren. In één groep komt onmiddellijk het idee om een collega cartoons te laten tekenen. Dit gebeurt effectief en een reeks van prachtige tekeningen met een vrolijke knipoog ontstaat. Aan de andere groepen reiken we nog een aantal mogelijkheden aan. Zo komt er ruimte in het elektronische “smoelenboek”, waarin iedereen het resultaat van de talentzoeker kan invullen en een cartoon, een zin, of een foto kan toevoegen om je talent nog persoonlijker in beeld te brengen. Andere ideeën borrelen nog, het lijkt ook wel wat spannend om jezelf zo te laten zien. Hoe dan ook, het gaat verder dan de database waar ze in het begin aan dachten.

 

Meer werken vanuit talenten

Het thema talent biedt een laagdrempelige manier om op een andere manier met elkaar in gesprek te komen, dat vindt iedereen verbazend. In het delen van de verhalen en anekdotes bouw je niet alleen een gezamenlijke taal op, er gebeurt ook iets in de samenwerkingsrelatie: je kijkt anders naar elkaar.

Dit is echter nog maar de eerste stap, het vraagt tijd en aandacht om deze manier van kijken eigen te maken. Het is als het ware een permanente bril die je draagt tijdens het dagelijkse werken met elkaar. Vervolgens kan je het werk ook vanuit dit perspectief gaan organiseren: wie kan zijn of haar talent op welke plek het meest in actie brengen? Hoe benutten we onze overeenkomsten en ook onze verschillen met elkaar?

In een volgende ronde zullen we met de teams deze vragen verder onderzoeken en aanpakken ontwerpen, om zo fluitend samen de resultaten te halen!

 

____________________________

 

In de eerste blogreeks zijn de volgende blogs verschenen: