Suzanne Potjer

Suzanne Potjer

Afstudeerrichting
Research Master Public Administration and Organizational Science
Universiteit
Universiteit Utrecht

Hoe zorg je ervoor dat je mensen beweegt in plaats van dwingt?

 

Wat maakt Kessels & Smit voor jou interessant?

Als student ben ik geïnteresseerd in de maatschappelijke ontwikkeling van burgers die steeds meer (moeten) doen ten opzichte van een overheid die steeds minder doet. Tijdens mijn studie en een eerdere stage heb ik gezien hoe publieke organisaties dolgraag burgers in hun kracht willen zetten. Maar toch worstelen ze er mee. Ondanks al die potjes, beleidsnota's en speciaal ervoor vormgegeven functies, lukt het organisaties vaak onvoldoende om mensen te activeren. Dat komt omdat de vragen achter deze missie behoorlijk ingewikkeld zijn: want hoe zorg je dat mensen uit zichzelf iets gaan doen dat ze eerder nog niet deden? En hoe zorg je dat je mensen beweegt in plaats van dwingt?

 

Om die vragen te onderzoeken ben ik nu bij Kessels & Smit. K&S heeft wat mij betreft een unieke blik op het leren en ontwikkelen van mensen, binnen organisaties maar ook in de bredere maatschappij. Tijdens mijn stage probeer ik uit te vinden of en hoe deze blik van Kessels & Smit toepasbaar is in het maatschappelijke domein.

 

Hoe ziet je stageopdracht eruit?

Als hoofdtaak van mijn stage organiseer ik een project dat jongeren en organisaties samenbrengt in een onderzoek naar een maatschappelijk vraagstuk, POP-UP Innovation genaamd. Tijdens dit project gaan jongeren met hun smartphone op pad om een vraagstuk te onderzoeken en te brainstormen over oplossingen. De jongeren pitchen uiteindelijk hun inzichten en ideeën aan de organisatie en zo ontstaat een interactief leerproces voor beide partijen.

 

Naast het project loop ik ook nu en dan mee met adviseurs om zo een breed beeld te krijgen van wat het werk bij Kessels & Smit inhoudt.

 

Naar welke thema's ben je nieuwsgierig?

Ik ben vooral nieuwsgierig naar de onderzoeksmethode van Appreciative Inquiry die veel gebruikt wordt bij Kessels & Smit: kan je mensen op zo'n manier vragen voorleggen dat ze zich gaan richten op een positieve verandering? Daarnaast ben ik ook benieuwd naar de praktijk van het ontwerpen en begeleiden van veranderprocessen: hoe richt je een proces zo in dat je de input van deelnemers doorlopend als uitgangspunt neemt?