Serena Scholte

Media

De natuur als bron van kennis en inspiratie

Innovatie en creativiteit zijn woorden die bij me horen. Ik werk graag met professionals die zich uitgedaagd voelen door complexe opgaven. Opgaven met een groter doel of purpose, die bijdragen het grote geheel, en het tegelijkertijd mogelijk maken om kleine concrete stappen te zetten, daarbij succes te boeken en veel plezier te maken. De natuur is voor mij een oneindige bron van kennis en inspiratie om oplossingen te ontwerpen voor deze vraagstukken. 

 

Anno 2019 gaat het om het creëren van oneindige welvaart in een wereld waarin alles eindig is. We staan collectief voor de opgave om vanuit dit nieuwe paradigma ons werk en onze manieren van samenwerking in te richten. Dat vraagt niet alleen om een systemische benadering, maar een ecosysteem benadering waarbij de omgeving en de aarde een grote rol toebedeeld krijgen. In een keer naar zo'n andere manier van kijken en werken transformeren is onmogelijk; we kunnen de weg alleen stap voor stap afleggen. En gaandeweg ontdekken. 

 

 

Deze ontwikkeling stelt organisaties voor interessante vragen: Welke rol hebben wij als organisatie? Welke vorm van leiderschap past? Bouwen we netwerken met startups of innoveren we in house? Hoe maken we met kleine stappen grote impact? Wat kunnen we daarin leren van de natuur, en hoe die georganiseerd is? 

 

Interventies waar ik graag mee werk zijn bijvoorbeeld leiderschapstrajecten waarin ik samen met (een aantal) deelnemers de koers bepaal. Het samenbrengen van startups en grownups doe ik door middel van expedities of meet and greets. Daarnaast organiseer ik graag Biomimicry Hackathons voor het ontwerpen van baanbrekende oplossingen voor complexe opgaven. 

 

Magisch

"Wat er gebeurt wanneer willekeurige mensen mee gaan ontwerpen om een urgent, maatschappelijk vraagstuk op te lossen is magisch.
Niet door de input van ieder individu afzonderlijk te bekijken, maar door het unieke denkkader dat ze door hun diversiteit in achtergrond, leeftijd, gender kunnen scheppen."

Contact

Benieuwd naar wat Kessels & Smit voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact op met Serena Scholte