Pepijn Pillen

Media

Veranderprocessen verbinden met een persoonlijk belang

Mijn interesse voor leer- en veranderprocessen is gewekt tijdens mijn studie Sociale Psychologie en Arbeid- en Organisatiepsychologie. Ik ondersteun individuen en organisaties in het vinden van en experimenteren met nieuwe manieren van werken. Een ontwikkelingsgericht perspectief biedt ruimte voor leren en samenwerken en levert veel werkplezier op. Belangrijke elementen van dit perspectief zijn: invloed hebben op je eigen ontwikkeling, succeservaringen zijn een rijke bron voor leren en een persoonlijk belang is het startpunt voor het creëren van gezamenlijkheid.

Een cultuur- of organisatieverandering begint met het veranderen van het gedrag en de gedachten van de mensen die in de organisatie werken. Het ontwerpen en ondersteunen van een veranderingsproces doe ik daarom graag met mensen die energie hebben om een actieve bijdrage te leveren en belang hebben bij het doel.

Ik beleef veel plezier aan het opsporen en ontwikkelen van gedrag waarmee iemand krachtig is, of wat juist belemmert om impact te hebben. Dat ontwikkelen verbind ik aan een concreet resultaat van een organisatie of team, dat creëert urgentie om te bewegen.
Als het een team of groep betreft, is het van belang dat het resultaat gezamenlijk wordt bepaald, vanuit een persoonlijk belang van een ieder. Je gaat meedoen aan een veranderingsproces op het moment dat je ergens belang bij hebt.
Dat is niet in elke context even makkelijk, bijvoorbeeld in hiërachische organisaties of in ontwikkelingsprojecten waaraan ik meewerk in Zuid-Afrika. In die omgevingen kan het lastig zijn om het perspectief van persoonlijke verbinding in te brengen. Waar ik dan naar zoek zijn mensen die in een dergelijk perspectief geloven en die bereid zijn om zich daar voor in te zetten. Zo kunnen we krachten bundelen en een ‘onderstroom’ creëren, geen tegenstroom. Klein beginnen en dat groot maken, daarop verder bouwen.


Ik leer veel van de mensen met wie ik werk. Zo kan ik mezelf steeds blijven vernieuwen.

Contact

Benieuwd naar wat Kessels & Smit voor uw organisatie kan betekenen?

Bel of mail Pepijn Pillen