Wat ons beweegt

 

Persoonlijke kracht

We vertrekken vanuit persoonlijke kracht. Elke persoon en iedere situatie heeft mogelijkheden in zich om te groeien: kleine successen zijn er al, talenten en energie zitten in ieder mens verscholen. De basis van onze aanpak is het doen ontkiemen van wat in aanleg aanwezig is. We bouwen voort op wat er is en wat er kan (in plaats van wat ontbreekt of onmogelijk is). We werken met wat mensen willen en kunnen doen (in plaats van met wat ze niet kunnen, of niet willen). We stimuleren groei door het potentieel van mensen en organisaties te benutten.

 

Creëren van leermogelijkheden

Naast de vraag hoe je krachtige leerprocessen tot stand brengt is het waarom ook belangrijk voor ons. Het is onze ambitie en wens om leermogelijkheden te creëren die ertoe bijdragen dat:

  • ...individuen het beste uit zichzelf halen: hun passie en talent weten om te zetten in groei. We willen mensen ondersteunen om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en werk, hen helpen een toekomst voor zichzelf te realiseren waar ze hun potentieel helemaal kunnen waarmaken.
  • ...organisaties een rijke leeromgeving vormen voor  gemotiveerde mensen. Een plek die mensen uitdaagt en inspireert om hun talenten in te zetten voor een gemeenschappelijk doel, dat bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van mensen, de aarde en welvaart.
  • ... de maatschappij een  duurzame, veilige, bewuste, zorgzame en verantwoordelijke omgeving is.

 

We richten ons werk op het toevoegen van waarde op elk van deze dimensies. Soms werken we op één front, sommige projecten verbinden de dimensies.