Leren & ontwikkelenOnline workshop

Een online workshop over organisatieverandering

Hoe ‘flip’ je een succesvolle off-line interventie?

De VeranderExpress is een beproefde workshop waarin deelnemers aan het denken worden gezet over hun eigen perspectief op organisatie-verandering. Adviseurs, managers, projectleiders, L&D professionals…: ze kunnen meedoen en hun – vaak impliciete - verander-filosofie ontdekken en benoemen.

 

Met de nieuwe situatie van werken-op-afstand kwam de vraag: kun je deze formule ook vertalen naar een online variant?

 

Aanpak

Concreet gingen we aan de slag voor een onderwijsinstelling die een lopend leertraject voor hun directeuren en expertdocenten zoveel mogelijk wilde laten doorgaan. Deze mensen hadden immers nu juist meer dan ooit behoefte aan inzicht in hoe veranderingen kunnen lukken.


Tijdens de VeranderExpress krijgen deelnemers korte filmfragmenten te zien waarin verschillende sprekers, met verschillende visies, drie thema’s verkennen en verdiepen die spelen bij veranderingen in organisaties: plezier, macht en onvoorspelbaarheid. Zes experts, waaronder een directeur, een filosoof, een organisatieadviseur, een teamleider…. zijn geïnterviewd en geven aan hoe zij deze thema’s beleven en er effectief mee omgaan in de praktijk.

 

In de offline versie bekijken de deelnemers de interviewfragmenten op een eigen iPad, in een volgorde naar keuze. Ze grasduinen in alle verhalen en de diversiteit aan perspectieven, reflecties en verhalen zet hen aan het denken over hun eigen perspectief. Hoe denk ik eigenlijk over macht? En hoe belangrijk is plezier voor mij, let ik er überhaupt op, of het ‘leuk’ is voor mensen? En hoe zit dat met onvoorspelbaarheid… hoe ga ik daar mee om? Aan het denken gezet door de uitspraken in de interviews formuleren ze antwoorden op hun eigen vragen en proberen ze hun persoonlijke visie onder woorden te brengen. Daarbij helpt het dat ze soms dingen horen waar ze het helemaal mee eens zijn, of die ze juist hartgrondig afwijzen. Die gevoelslaag, getriggerd door de uitgesproken visies van de geïnterviewden, biedt een interessante spiegel.

 

De deelnemers in dit leertraject wilden zich specifiek richten op het thema ‘macht’. Ze hadden vragen als: “Hoe kun je macht positief inzetten? Wat doet macht met mij? En hoe voelt dat bij mij zelf? Hoe ga ik om met iemand die emotioneel het gesprek gijzelt? Hoe nodig ik docenten uit in een rol die verder gaat dan alleen ‘hun klas’?

 

De onderwijsinstelling werkte met MS Teams, dus zijn de filmpjes in die omgeving geplaatst. We maakten teams aan binnen het grote team, om in subgroepjes te kunnen werken en bedachten een creatieve vorm voor het plenaire gedeelte – om ook daar voldoende diepgang te krijgen. En onze eigen rol als prikkelende gespreksleider goed op te kunnen pakken.

 

Door niet de tools als vertrekpunt te nemen, maar dicht bij ons oorspronkelijke ontwerp te blijven en daarvoor zo goed mogelijk een digitale variant te bedenken was het voor ons als niet-e-learning-experts verrassend makkelijk om een krachtig online event te ontwikkelen. De ontwerpkwaliteiten en inhoudskennis die we hadden ingezet voor de oorspronkelijke offline werkvormen, konden we hier eigenlijk net zo goed gebruiken. En met bestaande, niet-ingewikkelde, online-tools konden we de ideeën vrij snel realiseren.

 

Impact

Het effect was eigenlijk vergelijkbaar met de offline variant van deze workshop… mensen gingen geïnspireerd naar huis, aan het denken gezet en met energie vanwege het diepgaande gesprek dat ze met hun collega’s hadden gehad over een toch stekelig onderwerp: macht. Daarbij gaf het feit dat de instelling ervoor had gekozen hun leergang door te laten gaan en niet af te blazen of uit te stellen, een extra verdieping: ze voelden zich gezien en gesteund. En dat motiveert.