Nina Timmermans

Media

Wat geeft energie?

Ik ondersteun mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling en organisaties bij het bouwen van krachtige relaties. Dit doe ik door op zoek te gaan naar persoonlijke energie en die uit te bouwen. Een waarderende kijk zorgt ervoor dat je elkaars talenten en kwaliteiten gaat zien én benutten. Teams ondersteun ik door oplossingsgericht te werken en zo lucht te brengen in een gesprek over resultaten, wezenlijke vragen of issues die spelen. Ik geloof dat verschillen tussen mensen een intressant vertrekpunt bieden om te onderzoeken hoe je samen werkt aan resultaten met betekenis.  

Inzoomen

Verbinding vraagt om inzoomen. Stil staan bij dat wat er voor jou persoonlijk toe doet, zodat je vanuit hier contact maakt met anderen. Dat vraagt om rust en ruimte in je hoofd, werk en leven. Ik onderzoek graag samen met jou waar en hoe je die kunt vormgeven. In ontwikkeltrajecten bouw ik ruimte in voor reflectie. Ik heb oog voor talenten van mensen en help te kijken waar en hoe je die meer kunt benutten. Ik zie dit als een continue proces en blijf dat zelf ook telkens weer aangaan, bijvoorbeeld door het boek Leven van je tijd te maken. Of een wegwerkweek te organiseren.

 

Uitzoomen 

Het maken van verbinding vraagt om uitzoomen. Door bijvoorbeeld het grotere plaatje in kaart te brengen en te bespreken wat je als team of organisatie wilt bereiken. Wanneer helder is waar een organisatie naar toe wilt bewegen, kunnen we onderzoeken hoe leiderschap en professionalisering daaraan bijdragen. En dat geldt ook andersom. Een vraag over het ontwerp van een nieuw leiderschapstraject nodigt uit tot een gesprek over waar je als organisatie voor staat. Ik geef een krachtig en inclusief proces vorm  waarin in korte tijd wordt gewerkt aan inhoudelijke resultaten. Bijvoorbeeld tijdens een ontwerpweek

 
Als professional werk ik met veel liefde in het onderwijs. Als docent verzorg ik het vak Coaching en Ontwikkeling voor Human Resource Studies aan de Tilburg University.
How we spend our days is, of course, how we spend our lives
Annie Dillard

Contact

Benieuwd naar wat Kessels & Smit voor uw organisatie kan betekenen?

Bel of mail Nina Timmermans