Wat je zoekt kun je vast bij ons vinden.


Zoekresultaten

De tekst ‘sociaal’ werd 120 keer gevonden in 64 pagina's.


9. Leren = Werken
  ... richt zich op de relatie tussen sociaal kapitaal, sociale netwerken en ...
  ... worden gezien als sociaal proces, dat zich voltrekt op basis ...
  ... onderzoek sociaal kapitaal kennisproductiviteit ...

10. Onderzoek Tjip de Jong op de radio
  ... onderzoek naar de relatie tussen sociaal kapitaal en kennisproductiviteit ...
  ... onderzoek radio sociaal kapitaal innovatie ...

11. Dr. Tjip de Jong!
  ... beïnvloeden eigenschappen van sociaal kapitaal kennisprodroductiviteit ...
  ... affectieve kant van netwerken en sociaal kapitaal. Hij sprak over het soort ...
  ... dat geschikt is om te werken aan sociaal kapitaal en over de maakbaarheid ...

12. Social Capital en kennisproductiviteit: Proefschrift Tjip de Jong
  ... kenniseconomie belangrijk ‘sociaal kapitaal’. Niet alleen de ...
  ... ;relationele dimensie’ van sociaal kapitaal. Ook ten aanzien van ...
  ... deze twee dimensies van sociaal kapitaal direct beïnvloeden. ...

13. Human Resource Development, Social Capital en Economische Opbrengsten
  ... poging, waarbij we het begrip sociaal kapitaal een belangrijke rol ...
  ... We doen dit door de relatie tussen sociaal kapitaal en een sterke ...

14. Learning Café met Kenneth Gergen
  ... Gergen is de grondlegger van het sociaal constructionisme, een theorie en ...
  ... van AI en de implicaties van sociaal constructionisme op ons werk in ...

15. Wat willen Nederlanders van de EU
  ... In opdracht van de EU deed het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) ...
  ... In opdracht van de EU deed het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) ...

16. Drie redenen waarom de plek waar je werkt zo belangrijk is
  ... . Oftewel: hoe staat het met het sociaal kapitaal in jouw werkomgeving? De ...
  ... in zijn onderzoek de waarde van sociaal kapitaal voor innovatie. Het gaat ...
  ... bepaalde werkomgeving. Maar het sociaal kapitaal, en daarmee ook de ...